=

Verzování API

Od zpřístupnění REST API vývojářské veřejnosti začnou probíhat integrace, které později zabraňují zásahům do aktuální podoby REST API. Jakákoliv změna musí být zpětně kompatibilní s předchozí verzí API, jinak by došlo k defektu v existujících integracích.

Při návrhu REST API je nutné neustále myslet na případné budoucí scénáře a navrhovat rozhraní od samého začátku tak, aby nemuselo docházet ke zpětně nekompatibilním změnám.

Mezi zpětně kompatibilní změny lze obecně zařadit:

  • přidávání nových resource URLs
  • přidávání podpory nových metod pro jednotlivé resources
  • rozšiřování resources o nové vlastnosti v response body
  • rozšiřování request body o nové nepovinné vlastnosti
  • přidání nových možností v případě výčtů
  • někter..." >

Tento článek je přístupný pouze exkluzivně pro předplatitele obsahu.

Chcete-li přístup k obsahu zakoupit nebo máte-li již svůj účet, pokračujte odkazem níže.