=

Ucelený online průvodce pro návrh REST API s ohledem na požadavky moderních webových služeb

Připravil jsem 35 kapitol, které vás důkladně seznámí s pravidly pro návrh REST API. Průvodce se odkazuje na aktuální standardy, konvence a osvědčené řešení z praxe. Dozvíte se řadu užitečných tipů a návrhových vzorů, které doposud nebyly nikde publikovány a které předávám jen účastníkům mých školení. Pro dokonalé pochopení principů jsem navíc připravil i ukázky různých REST API v Open API Specifikaci.

Průvodce reflektuje i nové RFC 9110 vydané v polovině roku 2022

Miroslav Holec

Neomezený přístup k obsahu

Průvodce, který shrnuje mé poznatky z oblasti návrhu REST API za posledních 7 let obsahuje 26 průběžně aktualizovaných kapitol. Za jediný poplatek dostanete neomezený přístup k obsahu.

Texty, odkazy na zdroje, doplňující obrázky, schémata, doprovodná videa a ukázky REST API v OAS.

35 kapitol 149 ukázek 25 670 slov 183 928 znaků