=

HTTP Patch

Metoda HTTP Patch se používá k částečné aktualizaci resource. Oproti ostatním HTTP metodám v této příručce není HTTP Patch popsána v RFC 9110, ale v dodatečných standardech. Metodu lze implementovat dvěma různými způsoby, přičemž oba způsoby lze používat souběžně.

JSON Patch

RFC 6902 popisuje použití metody HTTP Patch jako sekvenci příkazů, které jsou postupně aplikovány na jeden JSON resource. Největší podíl na tomto standardu mají společnosti Salesforce a Akamai. Využití nalezne tento standard v REST API, jehož klient je aplikace napsaná v JavaScriptu a manipulující s JSON dokumenty. Patch struktura je pole objektů, ve kterém je každý objekt jednou instrukcí pro aktualizaci resource. V rámci HTTP požadavku..." >

Tento článek je přístupný pouze exkluzivně pro předplatitele obsahu.

Chcete-li přístup k obsahu zakoupit nebo máte-li již svůj účet, pokračujte odkazem níže.