=

HTTP Metody

Pro manipulaci s resources se používají HTTP metody, které umožňují provádět nad každým resource CRUD operace (create, read, update, delete). Jeden konkrétní resource nemusí a zpravidla nutně nepodporuje všechny HTTP metody. Každá HTTP metoda má určité vlastnosti, které vymezují její použití. Z pohledu HTTP standardu je nejuniverzálnější metoda POST, kterou by bylo s nadsázkou možné aplikovat nad veškerými resources.

metoda operace body safe idemp. cache
GET čtení ne ano ano ano
HEAD čtení (bez body) ne ano

Tento článek je přístupný pouze exkluzivně pro předplatitele obsahu.

Chcete-li přístup k obsahu zakoupit nebo máte-li již svůj účet, pokračujte odkazem níže.