=

Code First

Možná mě pověsíte na šibenici, ale já osobně nepovažuji Code First za metodiku. Spíše bych použil pojem "Chaos Everywhere". V mnoha firmách existují desítky nebo stovky API endpointů, které si spolu příliš nerozumí. Každý byl vytvořen někým jiným, má vlastní konvence, často i způsob (ne)zapezpečení a neznámé autory, kteří v poměrně krátkém časovém horizontu svými připomínkami určili podobu daného endpointu. Pak se dané rozhraní zpřístupnilo zákazníkům. A... BUM 💣

Most viable product

Zde si musíme nutně udělat odbočku ke zkratce, kterou možná znáte jako MVP. Označuje verzi produktu (třeba webové stránky), která obsahuje základní funkcionalitu použitelnou tzv. early adopters. Je to smečka prvních nadšených uživatelů, kteří akceptují nedokonalost a poskytují tvůrci produktu cennou zpě..." >

Tento článek je přístupný pouze exkluzivně pro předplatitele obsahu.

Chcete-li přístup k obsahu zakoupit nebo máte-li již svůj účet, pokračujte odkazem níže.