=

Resources

Resource je základní stavební prvek REST API. V širším kontextu má každý resource v prostředí internetu unikátní označení, kterým je URL. V tomto pojetí je každá URL považována za tzv. resource identifier. Příklad:

https://api.cz/invoices

Při návrhu REST API je v užším kontextu pojmem resource míněn objekt specifického typu, se kterým lze manipulovat skrze HTTP metody. Pojem resource je do značné míry abstraktní a nemusí nutně reprezentovat fyzický dokument nebo například databázový objekt. Příklady resources mohou být: faktura, objednávka, platba, zákazník, stav objednávky, adresa zákazníka atd.

Při návrhu API je nutné modelovat vše jako resource, nad kterým lze aplikovat různé HTTP metody. Ve své podstatě je nad každým resource možné provádět zákl..." >

Tento článek je přístupný pouze exkluzivně pro předplatitele obsahu.

Chcete-li přístup k obsahu zakoupit nebo máte-li již svůj účet, pokračujte odkazem níže.