=

Asynchronní API

Pojem asynchronní komunikace označuje případy, kdy klient odešle HTTP požadavek, který server neprovede okamžitě. Může se jednat o situace, kdy server potřebuje dodatečný výpočetní čas ke zpracování požadavku, nebo vyžaduje zásahy jiných služeb či uživatelů. V případě asynchronních požadavků se klient nedozví promptně výsledek zpracování. Asynchronní komunikace je také běžně užívána v případech, kdy je nutné zvýšit propustnost webové služby s ohledem na velké množství příchozích HTTP požadavků za jednotku času.

Synchronní Asynchronní
HTTP metody všechny PUT, POST, PATCH, DELETE
Výsledek okamžitě se zpožděním
Stavové kódy - úspěšné 2xx<..." >

Tento článek je přístupný pouze exkluzivně pro předplatitele obsahu.

Chcete-li přístup k obsahu zakoupit nebo máte-li již svůj účet, pokračujte odkazem níže.