=

Specification First

Design REST API je proces, na jehož konci by měla vzniknout velmi konkrétní specifikace webové služby. I v současné době nicméně mnoho REST API vzniká naopak formou přímé implementace, ze které je generována dokumentace. Tento postup je špatný a nese s sebou mnoho nevýhod:

  • dokumentace se generuje na základě implementace, včetně implementačních chyb
  • dokumentace vzniká až po dokončení určité části implementace
  • dokumentace je veřejně dostupná až po nasazení aplikace
  • generovaná dokumentace postrádá kvalitu nutnou pro automatizaci
  • skládá-li se webová služba z více aplikací, generuje se více dokumentací
  • neexistuje jednotné místo pravdy, nelze zahájit paralelní vývoj (frontend, backend)

Kromě výše uvedených nevýhod nese přístup implementation ..." >

Tento článek je přístupný pouze exkluzivně pro předplatitele obsahu.

Chcete-li přístup k obsahu zakoupit nebo máte-li již svůj účet, pokračujte odkazem níže.